Quyền lợi của ban quản trị

1. Trên hình đại diện luôn có biểu tưởng Ban Quản Trị.
2. Các comment của Ban Quản Trị luôn hiển thị bên ngoài bản tin và hiển thị trên cùng trong tất cả bình luận.
3. Có quyền xét duyệt các bài viết trong lĩnh vực mà mình quản lý. 
4. Được tham gia miễn phí một số buổi hội thảo offline do mạng xã hội này tổ chức.
5. Được tham gia bàn luận và đóng góp ý kiến về định hướng phát triển của mạng xã hội này. 
6. Được ưu tiên tham gia vào nhóm Nhà Sáng Lập. 

Để được tham gia vào Ban Quản Trị:

Những người thuộc Ban Quản Trị thường là một cá nhân có uy tín nhất định trong ngành nghề, hoặc là một công ty, một trường đại học.

Chúng tôi ưu tiên mời những người liên tục là Thành Viên Tích Cực tham gia vào Ban Quản Trị.

Nếu bạn thực sự muốn góp sức xây dựng mạng xã hội này cùng với chúng tôi, cũng như để tạo dựng thương hiệu cho cá nhân hoặc tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp một số thông tin về bạn hoặc tổ chức của bạn, chúng tôi sẽ xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. 
                                                                        

Gia Nam - Founder & CEO SmartWebsite.vn
www.GiaNam.vn