Bạn phải có số điểm thuộc TOP cao nhất tại mạng xã hội này, không kể đến số người đang theo dõi bạn. Khi đã là Thành Viên Tích Cực, bạn vẫn có thể bị mất danh hiệu này nếu số điểm của bạn không còn nằm trong TOP những người có điểm cao nhất. Số điểm của thành viên được cộng từ điểm của các bài viết và các bình luận của thành viên đó. 

Quyền lợi Thành Viên Tích Cực

1. Trên hình đại diện luôn có biểu tưởng Thành Viên Tích Cực.
2. Các comment của Thành Viên Tích Cực luôn hiển thị bên ngoài bản tin và hiển thị trên cùng trong tất cả bình luận.
3. Được tham gia miễn phí một số buổi hội thảo offline do mạng xã hội này tổ chức.
4. Được tham gia bàn luận và đóng góp ý kiến về định hướng phát triển của mạng xã hội này. 
5. Được ưu tiên xét vào ban quản trị và nhóm những Nhà Sáng Lập. 
                                                                        

Gia Nam - Founder & CEO SmartWebsite.vn
www.GiaNam.vn