Mạng xã hội này là nơi để cá nhân thể hiện năng lực và tầm ảnh hưởng, là nơi để công ty thể hiện uy tín và là nơi để trường đại học thể hiện danh tiếng của mình. Thước đo của năng lực, uy tín, danh tiếng tại đây chính là số điểmsố người đang theo dõi bạn.

Bạn tham gia mạng xã hội này càng sớm, đăng càng nhiều bài có chất lượng cao, comment giải đáp thắc mắc càng nhiều thì bạn sẽ càng có nhiều điểm và nhiều người theo dõi, điều đó thể hiện uy tín của bạn trong ngành nghề. 

Xem cách để có nhiều điểm và nhiều người theo dõi tại đây
                                                                        

Gia Nam - Founder & CEO SmartWebsite.vn
www.GiaNam.vn