Trao học bổng cho sinh viên

Nếu bạn muốn quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đến toàn thể cộng đồng thông qua những xuất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, thì chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách tuyển chọn những em sinh viên phù hợp với tiêu chí của bạn và tổ chức một buổi trao học bổng của các công ty và giới thiệu về các công ty này. 

Tổ chức một cuộc thi

Nếu  bạn đang cần giải quyết một vấn đề phức tạp, hoặc cần có những ý tưởng đột phá, hoặc muốn chiêu mộ những nhân tài, chúng tôi sẽ giúp bạn đăng một cuộc thi tại mạng xã hội này. Hình thức, nội dung và giải thưởng của cuộc thi này hoàn toàn do bạn quyết định, chúng tôi chỉ giúp quảng bá cuộc thi đó đến tất cả thành viên để bạn có được những kết quả tốt nhất. Đây cũng là một cách tuyệt vời để quảng bá thương hiệu của công ty trong toàn ngành. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về các sự hợp tác này.